BOHOSLUŽBY


    ODKAZY:

TOPlist


Historie

Kostel
V letech 1722 - 1729 byl tehdejším majitelem panství, louckým klášterem, vytavěn kostel ve své dnešní podobě. Chrám byl už totiž velmi chatrný a jeho stavba považována za prastarou.
Je to již třetí kostel v Miroslavi a je vybudován v tehdy vládnoucím slohu - barokním.
Kostel nebyl stavěn najednou, ale po částech: nejprve presbytář (prostor kolem hl. oltáře), pak chrámová loď a nakonec věž. Stojí na místě bývalého hřbitova a má pět vchodů. Bohatě zdobený hlavní oltář má cenný obraz velkých rozměrů, který znázorňuje loučení apoštolů Petra a Pavla před smrtí (těmto svatým je chrám zasvěcen).

Jediným cenným  pozůstatkem ze starého kostela je soška pozdně gotické madony, která je v současné době umístěna v muzeu v Brně.

Nad hlavním vchodem pod věží je letopočet MDCCXXIX (1729) a opatský znak louckých premonstrátů se sv. Václavem (W = Wenzeslaus). Nad vlastním erbem jsou opatské insignie:
berla, mitra a kříž. Ve výšce po bocích věže jsou sochy sv. Cyrila a Metoděje.

Fara

Fara byla postavena téměř v téže době jako chrám. I ta byla, jak se zdá postavena dvakrát, jak dokazuje masivní přízemí a těžkými valenými stropy a poměrně modernější patro. Sedlovitá střecha je však typicky barokní. Stará fara, která stála vedle nynější, byla přeměněna na školu.

                              Z knihy Miroslav: 750 let písemných památek, Dr. Rudolf Jelínek, 1972

Přečtěte si také Seznam duchovních správců  ve formátu PDF. Po kliknutí na modrý text.


Historická fotogalerieWebsite templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree church / religious web templates