Ohlášky od 3.1. 2021

Po:  Miroslav 17:00,  Út:  Miroslav 8:00 , Stř: Miroslav 17:00, Čt: Troskotovice 17:00, Pá: Miroslav 17:00, So: Miroslavské Knínice  16:00, Ne: Miroslav 8:00, Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00

1. Dnes jsme ve všech farních kostelech slavili slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Byla požehnána voda, kadidlo a křída.

2. Kvůli omezené účasti na bohoslužbách, tj. do 10% z celkové kapacity míst k sezení, jsme včera na první sobotu mohli být spojeni v modlitbě s poutí v Hlubokých Mašůvkách.

3. Letošní Tříkrálová sbírka je kvůli pandemii pouze přes internet on- line. Podpořit ji můžeme na adrese www. trikralovasbirka.cz .Od našeho koordinátora sbírky na Znojemsku Jindřicha Mandáta jsme dostali zprávu, abychom vyčkali do 10. ledna. Pokud by se stav zlepšil, bylo by možné uskutečnit sbírku dům od domu do 24. ledna.

4. Na konci minulého roku 31. 12. zemřel v Břežanech jeden z nejstarších kněží naší diecéze Mons. Josef Fiala ve věku 95 let a v 70 letech kněžské služby. Rozloučení bude příští neděli 10.1. ve 14 hod v kostele v Běhařovicích, kde působil 51 let. Od 9 hod bude vystavena rakev se zemřelým k soukromému rozloučení.

5. Do Nového roku 2021 vám všem přeji Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví. Prosím, vyřiďte toto přání Vašim blízkým, kteří z různých důvodů nemohou dnes přijít na mši svatou.

Žehná P. Pavel Merta, 3. 1. 2021

pavelmerta | 05.01.2021 11:05