Ohlášky od 24.1. 2021

Po:  Miroslav 17:00,  Út: Jiřice u  Miroslavi 16:00 , Stř: Miroslav 17:00, Čt: Troskotovice 17:00, Pá: Miroslav 17:00, So: Miroslavské Knínice  16:00, Ne: Miroslav 8:00, Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00

  1. Od pondělí 18. ledna do zítřka 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celých 8 dní jsme mohli pamatovat v modlitbě svatého růžence a v kancionálu č. 031 na tento úmysl. Modlitbu z kancionálu se pomodlíme dnes po požehnání. Plánovaná bohoslužba za jednotu křesťanů společně v evangelickém kostele v Miroslavi se letos zatím kvůli pandemii odkládá.
  2. Papež František svým apoštolským listem z 30. září roku 2019 ustanovil dnešní 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Můžeme tak dnes věnovat větší pozornost slovu z Bible. Dnešní sbírka byla na podporu biblického apoštolátu v naší zemi uskutečněná Českým katolickým biblickým dílem. Za vaši štědrost upřímně děkuji.
  3. V neděli se v Miroslavi většinou všichni nedostaneme na mši svatou kvůli opatření vůči pandemii. Využijme tak možnost přijít na bohoslužbu ve všední den v pondělí, ve středu a v pátek. V lavicích nás může být 16 přítomných.
  4. V sákristii je nové číslo Apoštol Božího milosrdenství.
  5. Ještě dnes naposledy po mši svaté můžeme podpořit do pokladničky umístěné v našich kostelích letošní Tříkrálovou sbírku. Za Vaše dary patří velké díky.
  6. V dnešním evangeliu jsme slyšeli o povolání učedníků. Otec biskup Vojtěch se k nám obrací slovy k povolání ke kněžství, která bych nyní přečetl. Děkuji všem, kteří pamatujete v modlitbě na tento úmysl.

Žehná P. Pavel Merta, 24. 1. 2021

 

pavelmerta | 26.01.2021 06:15