Ohlášky od 21.2. 2021

Po:  -,  Út:- , Stř: -, Čt: Troskotovice 17:00, Pá: Miroslav 17:00, So: Miroslavské Knínice  16:00, Ne: Miroslav 8:00, Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00

  1. Dnes na 1. neděli postní se uděluje v našich farnostech popelec. Letos kvůli pandemii bezdotykově sypáním na hlavu. Protože se v neděli nemůžeme všichni účastnit mše svaté, budu udělovat popelec a podávat svaté přijímání dnes v miroslavském kostele od 17.30 do 18 hod. Pokud bude třeba, budu udělovat popelec ještě 14 dní. Pobožnost křížové cesty se pokusme vykonat v rodinách.
  2. Z Oblastní Charity Znojmo jsme obdrželi výsledky letošní Tříkrálové sbírky z pokladniček umístněných v našich obcích. Miroslav 15. 441,- Kč, Miroslavské Knínice 6. 759,- Kč, Suchohrdly u Miroslavi 11. 046,- Kč, Damnice 4. 170,- Kč, Dolenice 6. 400,- Kč, Jiřice u Miroslavi 1. 002,- Kč, Trnové Pole 2. 500,- Kč a Troskotovice 9. 437,- Kč. Všem pomocníkům a dárcům vyjadřuji jménem Charity upřímné Pán Bůh zaplať.
  3. I letošní postní dobu můžeme spojit s drobnými dary do postní pokladničky, opět připravené Oblastní Charitou Znojmo. Pokladničky jsou pod kůrem nebo v sákristii. Prostředky budou věnovány na dobročinný účel.
  4. Příští 2. neděli postní je sbírka Haléř svatého Petra, kterou věnujeme do rukou Svatého otce. Předem děkuji za vaši štědrost.
  5. V tomto týdnu od pondělí do středy není v našich farnostech společná mše svatá kvůli odpočinku kněze. Děkuji za modlitbu.

Žehná P. Pavel Merta, 21. 2. 2021

 

pavelmerta | 22.02.2021 19:42